login   |      contact   |   site map   |
  |      |       |

Database

Restaurants and bars:
1."Karčiama" (inn), Puńsk, Mickiewicza St. Tel. +48 (087) 512 258 353,
2. Restaurant "Sodas" (Sad), Puńsk, Mickiewicza St. 17, tel. +48 (087)51 61 315,
3.“Užeiga“ ( wyside inn), Puńsk, Szkolna St. 67, tel +48 (087) 51 61 476,
4.Bar “ Omega”, Puńsk, Mickiewicza St.,
5. Dormitorys' Canteen, Puńsk, 11 Marca St. 18, +48 (087) 5161 080,
6. Cafe in Lithuanian Culture Centre in Puńsk, 11 Marca St. 17, tel. +48 (087) 51 61 032,
7.Recreation and Rest Centre “Silaine” at lake Sejwy, Oszkinie, I.A. Szuszczewiczowie , tel. +48 (087)51 61 242, 51 61 712,


Institutions of public usefulness :
1.Puńsk Administrative Commune Office, Puńsk, Mickiewicza St. 23, tel. +48 (087) 51 61 048,
2. Cooperative Bank, Puńsk, Mickiewicza St. 52, tel. +48 (087) 51 61 026,
3. Police station, Puńsk, Mickiewicza St. 41,, tel. +48 (087)51 61 007,
4.Community health centre, Puńsk, Szkolna St. 26, tel. +48 (087)51 61 011, doctor J. Foremcewicz, surgeon J. Krakowski, dentist N. Malinowska,
5. Pharmacy Puńsk, Szkolna St. 26a, tel. +48 (087) 51 61 104,
6. Private dentist's surgery B. Chomicz, Puńsk, Witolda St. 2, tel. +48 (087) 51 61 376,
7. Free medical care station CARITAS of Ełk diocese in Puńsk, Szkolna St. 26, tel. +48 (087) 51 61 030,
8. Railway station, Trakiszki, tel. +48 (087)51 61 010,
9. Bus stop, Puńsk, Mickiewicza St. (near church) and Szkolna St. (near Community health centre),
10. Post Office Puńsk, Szkolna St. 3, tel. +48 (087) 51 61 029,
11.Tourism Information Centre Puńsk, Mickiewicza St. 23, tel. +48 (087) 51 61 079,
12. Publisching house "Aušra" limited company, Mickiewicza St. 23, 16-515 Puńsk, tel.+48 (087)51 61 410, +48 (087) 5161049, +48 (087) 51 61 517, fax: 87 5161049; 87 5161812,  http://www.punskas.pl ,
13. Editor's office “Ausra” in Puńsk, tel.+48 (087)51 61 416,
14. Editor's office “Aušrele” in Puńsk, tel. +48 (087)51 61 517,
15. Public Library, Puńsk, 11 Marca St.18 .

Haidressers:
1. Hairderesser, A. Kolejnik, Puńsk, Szkolna St.26
2. Hairdresser, V. Żukowska, Puńsk, Łysakowskiego St., tel. +48 (087)51 61 767
3. Barber K. Truchhan “Natali”, Puńsk, Mickiewicza St. 33,


Many-department shops:
1. GAMA, H. i J. Pojawis – clothes shop, Puńsk, Mickiewicza St.45, tel. +48 (087) 51 61 769,
2. GRIMO – building materials, Puńsk, Szkolna St. 3/1, tel. +48 (087) 51 61 328,
3.GS “SCh”(communal peasant mutual aid) in Puńsk, Mickiewicza St. 33, tel. +48(087) 51 61 050, 51 61 072,
4. Henryka Kardzis – household articles., Puńsk, Mickiewicza St. 31,
5. Kiosk with press – Puńsk,Mickiewicza St.
6. Bookshop, Puńsk, Mickiewicza St. 23, tel. +48 (087)5161517, opened in working days 8.00-15.00,
7. Florist's “ DAN-WIT”, Puńsk, Mickiewicza St. , tel. 693629367 ,
8. Commercially service enterpriseJOVARAS – Puńsk, Górna St.3, exchangeable parts, tel./fax +48 (087)51 61 235,
9. Commercially service enterpriseR. Kordowski, Puńsk, Mickiewicza St. 82, tel. +48(087)51 61 088,
10. Bakery I. B. Mroczkowscy, Puńsk, Strażacka St.11, tel. +48(087)51 61 070,
11. Commercially industry service enterprise DESRA – pork -butcher's shop, groceries, Puńsk, Mickiewicza St. 80, tel. +48 (087)51 61 077,
12. PPUH Tip-top agrar - art. do prod. rolnej, T. Kotlarz, Puńsk, ul. Mickiewicza 38, tel. (087) 5161345,
13. Industrial – grocery shop “ SAM”, Puńsk, No 8, Szkolna St.2, tel +48 (087) 51 61 064,
14. Industrial – grocery shop No 1, Puńsk, Mickiewicza St. ,
15. Industrial – grocery shop “Feniks”, Puńsk, Mickiewicza St.,
16. Industrial – grocery shop in Trakiszki,
17. Industrial – grocery shop in Nowiniki,
18. Industrial – grocery shop in Widugiery,
19. Industrial – grocery shop, Puńsk, Szkolna St.,
20. Paper – gift shop, Puńsk, Szkolna St.,
21. Sale of coffins, Puńsk, 11 Marca St.12,
22. Shop “World of liquors - Campari” Puńsk, Mickiewicza St.,
23. Shop with secondhand clothes B. Kluczyńska, Puńsk, Mickiewicza St.,
24. Shop with secondhand clothes H. Jurkun, Puńsk, Mickiewicza St.,
25. Shop with secondhand clothes A. Wołyniec, Puńsk, Szkolna St.,
26. Agricultural – industrial shop, Puńsk, Sudawska St. 1, +48 (087) 51 61 071,
27. Shop "Czaplis" Commercially industry service enterprise (fodders, fertilizers) W. Czaplis Puńsk 17 ,tel. +48 (087) 51 61 342, 087 5161103,
28. Shop of agricultural production W.Bernecki, Wojtokiemie , tel. +48 (087) 51 61 016,
29. Ice cream parlour in Puńsk, Mickiewicza St.,
30. Clothes shop “Gama”, Puńsk, Mickiewicza St.,
31.VALDI A.W. Krakowscy – industrial – grocery shop, Szkolna St. 2a, tel.+48 (087)51 61 483,
32. WALTER – many-department shop, Puńsk, Puńsk St. 1, tel. +48 (087)51 61 397,
33. Greengrocer's, Puńsk, Mickiewicza St.

Veterinary medicines:
1. Clinic for animals “ Fatyga” P.Naskręt, Puńsk, Zygmunta III St.,
2. Commercially industry service enterprise, clinic for animals “ Pomoc” T. Kotlarz, Puńsk, Mickiewicza St. 38, tel. +48 (087)51 61 345,
3.Inseminator A. Baudzis, Puńsk, Mickiewicza St.10,


Other services:1. Import-Export, A. Balun – truck transport, Puńsk, E. Plater St.7, tel./fax +48 (087)51 61 85,
2. Insurance WARTA, R. Kordowski, Puńsk, Mickiewicza St. 82, tel. +48 (087)51 61 088,
3.Insurance - Polish insurance company J. Grygutis, Puńsk, Mickiewicza St. 9 , tel. +48 (087) 51 61 047,
4.Insurance PZU H. Radzewicz, Puńsk, Mickiewicza St. 69, tel.+48 (087) 51 61 015,
5.Insurance J. Bobin, Puńsk, Górna St. 21, tel +48 (087) 51 61 265,
6. Counting office H. Krajewska, Puńsk, Szkolna St. 55, tel. +48 (087) 51 61 372,
7. Lending shop - Services P.Bernecki, Puńsk, Wiloda St. 8 , tel. 691520564,
8.Vulcanization, A. Wojciechowski, Puńsk, E. Plater St.16, tel. +48 (087)51 61 283,
9. Filling station Orion" Jankowski, Lewkiewicz and Zimnicki, Puńsk, Szkolna St. 4, tel.+48 (087) 51 61 022,
10. Certified translator (lithuanian-polish language): W. Boćwiński, Puńsk, Lipowa St., tel./fax +48 (087)51 61 775,
11.Wood institution J.Pojawis, Wojciuliszki,
12.Sawmill Uździło , Trakiszki,


Distances from Puńsk to:
.● Białystok - 160 km,
● Sejny - 25 km,
● Suwałki - 28 km,
● Warsaw - 320 km,

The nearest border passages:
● Budzisko 8 km,
● Ogrodniki 40 km,
● Trakiszki 3 km,

drukuj PDF